Gå til indhold
Grafisk element uden betydning for indholdet

Er du glad for sprog og interesseret i andre landes kultur, skal du vælge en sproglig studieretning. Med den får du en studentereksamen med fokus på sprogkundskaber og kulturforståelse, der sætter dig i stand til at kommunikere i en global verden. Det særlige ved den 3-sproglige studieretning med engelsk og spansk på A-niveau er, at du har 3 fremmedsprog.

STX student får hue Elever fra Vejen Gymnasium på studietur

Sprogkundskaber

Formålet med de sproglige studieretninger er, at du får sprogkundskaber, der sætter dig i stand til at kommunikere i en global verden.

Vi tilbyder to sproglige studieretninger. Den ene har studieretningsfagene engelsk A, tysk A og samfundsfag B. Her får du altså to sprogfag på A-niveau.

Der er også mulighed for at få tre sprogfag, heraf mindst to på A-niveau. Den kalder vi 3-sproglig studieretning. Med studieretningsfagene engelsk A og spansk A kommer du til at beherske to verdenssprog, der til sammen dækker meget store dele af verden. Denne studieretning er den eneste, hvor du har tre fremmedsprog. Ud over de to studieretningsfag har du tillige enten fransk begynder på A-niveau eller tysk forsætter på B-niveau.

Kulturforståelse

Et andet formål med de sproglige studieretninger er, at du lærer at forstå andre landes kulturer. Du får interkulturelle kompetencer og bliver i stand til at begå dig i en globaliseret verden.

 

Studierejser

Studierejser betaler eleverne selv. Hvis man skal rejse til udlandet i 2g vil det være nødvendigt, at I begynder at spare op på personlig konto med det samme. Studieretningsklassen kan også lave aktiviteter for at tjene penge. Kun fantasien sætter grænser.

Herudover kan det komme på tale, at elever på studieretningen, der har fransk A-niveau, kan rejse til Metz i 2g eller 3g. Vi har nemlig udvekslingsforbindelser med en skole her. Det vil øge udgifterne for disse elever yderligere.

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen

Videregående uddannelser

Studieretningen opfylder de specifikke adgangskrav på størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser. På de lange videregående uddannelser opfylder den adgangskravene på de fleste fag indenfor humaniora, mens den med matematik B (evt. som valgfag) også opfylder kravene på samfundsvidenskaberne. Den kvalificerer ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m. Afprøv gerne Adgangsnøglen på ug.dk. Se mere om adgangskrav til erhvervakademier og professionsbachelorer samt bacheloruddannelser (universiteterne) ved at klikke på de to link.

1981

Grundlagt

47

Lærere

26

Klasser

500

Elever

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen

Individ - Fællesskab - Fremtid