Kontakt Vejen Gymnasium & HF

Sproglige studieretninger

Er du glad for sprog og interesseret i andre landes kultur, skal du vælge en sproglig studieretning. Med den får du en studentereksamen med fokus på sprogkundskaber og kulturforståelse, der sætter dig i stand til at kommunikere i en global verden. Det særlige ved den 3-sproglige studieretning med engelsk og spansk på A-niveau er, at du har 3 fremmedsprog.

 

Sprogkundskaber

Formålet med de sproglige studieretninger er, at du får sprogkundskaber, der sætter dig i stand til at kommunikere i en global verden.

Vi tilbyder to sproglige studieretninger. Den ene har studieretningsfagene engelsk A, tysk A og samfundsfag B. Her får du altså to sprogfag på A-niveau.

Der er også mulighed for at få tre sprogfag, heraf mindst to på A-niveau. Den kalder vi 3-sproglig studieretning. Med studieretningsfagene engelsk A og spansk A kommer du til at beherske to verdenssprog, der til sammen dækker meget store dele af verden. Denne studieretning er den eneste, hvor du har tre fremmedsprog. Ud over de to studieretningsfag har du tillige enten fransk begynder på A-niveau eller tysk forsætter på B-niveau.

 

Kulturforståelse

Et andet formål med de sproglige studieretninger er, at du lærer at forstå andre landes kulturer. Du får interkulturelle kompetencer og bliver i stand til at begå dig i en globaliseret verden.

 

Studierejser

Studierejser betaler eleverne selv. Hvis man skal rejse til udlandet i 2g vil det være nødvendigt, at I begynder at spare op på personlig konto med det samme. Studieretningsklassen kan også lave aktiviteter for at tjene penge. Kun fantasien sætter grænser.

Herudover kan det komme på tale, at elever på studieretningen, der har fransk A-niveau, kan rejse til Metz i 2g eller 3g. Vi har nemlig udvekslingsforbindelser med en skole her. Det vil øge udgifterne for disse elever yderligere.

 

Videregående uddannelser

Studieretningen opfylder de specifikke adgangskrav på størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser. På de lange videregående uddannelser opfylder den adgangskravene på de fleste fag indenfor humaniora, mens den med matematik B (evt. som valgfag) også opfylder kravene på samfundsvidenskaberne. Den kvalificerer ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m. Afprøv gerne Adgangsnøglen på ug.dk. Se mere om adgangskrav til erhvervakademier og professionsbachelorer samt bacheloruddannelser (universiteterne) ved at klikke på de to link.

Hvad siger eleverne:

At gå på sproglig studieretning handler ikke kun om at lære sprog og grammatik. Skolen har givet os muligheden for at besøge de tre lande hvis sprog vi beskæftiger os med, og på den måde oplever vi selve landet, kulturen og hører det sprog vi skal lære.

Udover engelsk på A-niveau, har vi også tysk på A-niveau, hvilket betyder, at det er fortsættersprog og vi dermed bygger videre på den viden vi startede med at have inden gymnasiet. Det lille hold vi har i tysk A, giver os muligheden for at udtrykke os bedre, og gør det lettere for læreren at hjælpe og fokusere på den enkelte elev. I engelsk fokuseres der på den enkelte elev, og det giver os en mulighed for at udvikle os i det, vi føler, vi har behov for.

Natscha og Pernille 2a 2012/2013


At få muligheder for at lære nye sprog som spansk er ikke kun sjovt, men også en oplevelse. Udover at spansk er nyt for alle, så giver det også muligheden for at komme til Spanien på studietur i 3.g. Spanskholdet består af en halv klasse, dvs omkring 12 personer, dermed lærer man sproget mere grundigt og der bliver fokuseret på alle elever.

Rikke 2a 2012/2013

Top