Gå til indhold
Grafisk element uden betydning for indholdet

Disse studieretninger er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold i en stadig mere globaliseret og medialiseret verden.

Du vil få en forståelse af centrale samfundsmæssige sammenhænge. Du vil komme til at arbejde med mange forskellige spændende og aktuelle projekter, som f.eks. Kinas stigende indflydelse i verden, Den økonomiske krise i Europa og konsekvenserne for Danmark, Sociale forskelle i USA.

Du får matematik eller engelsk på A-niveau

​I engelsk kommer du til at arbejde med det engelske sprogs mange facetter. Du kommer til at arbejde med litteratur og flere andre typer tekster, og beskæftige dig med sproglige, litterære, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger.

Matematik vil i studieretningen bl.a. understøtte arbejdet med tal i andre fag, først og fremmest i samfundsfag. Matematik gør det muligt, dels at forstå og arbejde mere konkret med økonomiske modeller og statistikker, dels at blive i stand til kritisk at kunne vurdere bl.a. mediernes brug – og misbrug – af tal og statistisk materiale, som f.eks. arbejdsløshedstallene.

 

 

Ud af huset

Arbejdet på studieretningerne kan også foregå ud af huset. Fx studierejser til et andet land i 3.g, besøg på forskellige institutioner og egne undersøgelser. Du vil opleve gæstelærere i form af politikere, eksperter m.m. I valgår vil det selvfølgelig give anledning til flere spændende aktiviteter: vælgermøder, opinionsundersøgelser osv. 

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen

Videregående uddannelser

Studieretningerne opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser; især indenfor humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne. De kvalificerer ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser og medicin uden ekstra tilvalg.

1981

Grundlagt

47

Lærere

26

Klasser

500

Elever

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen