Gå til indhold
Grafisk element uden betydning for indholdet

Hvorfor naturvidenskabelig studieretning

Disse studieretninger er for dig, der interesserer dig for naturvidenskab, naturfænomener, sundhed og teknologi, og som kan lide at lave eksperimenter og at ”regne den ud”.

Du får to eller tre af disse fag som dine studieretningsfag:

Matematik:

Er det sprog, som mest præcist kan bruges til at udtrykke naturvidenskabelige teorier og erfaringer. I faget arbejdes abstrakt og logisk. Du lærer at opbygge et matematisk argument og at udtrykke dig præcist..

Fysik:

 Fra dagligdags fænomener som regnbuer og luftskibe til de helt store spørgsmål som universets udvidelse og Big Bang drejer fysik sig om at opnå forståelse af vores materielle omverden. Det eksperimentelle arbejde er i centrum for faget.

Kemi:

 Handler om stoffers opbygning og egenskaber. I laboratoriet vil du komme til at fremstille nye, kemiske forbindelser og lave analyser af f.eks. fødevarer, kosmetik og lægemidler. Du skal også prøve at formidle kemisk viden for andre og designe dine egne eksperimenter.

Biologi:

 Dækker over områder som fysiologi, genetik, økologi, bioteknologi og molekylær biologi. Mennesket er i centrum, men der arbejdes også med planter, dyr og mikroorganismer. Arbejdsformerne vil være eksperimenter i laboratoriet, undersøgelser i naturen, teoriundervisning og opgaveløsning.

Eksempler på projekter

Nanoteknologi – hvad er specielt ved ting, som er små? Og hvorfor har både fysikeren, kemikeren og biologen en mening om det?

Rusmidler – hvordan er de opbygget og hvorfor virker de som de gør?

CSI – kan du udpege forbryderen?

Global opvarmning – hvad skyldes det? Og kan det forhindres?

Eksempler på ekskursioner

  • Søøkologi i og omkring Jels Midtsø 
  • Fremstilling og undersøgelser af plexiglas ved Aalborg Universitet i Esbjerg 
  • Dissektion af hest i Givskud zoo 
  • Elproduktion på Esbjergværket
  • Optælling af sæler i farvandet ud for Esbjerg 
  • Test af maksimal iltoptagelse på Institut for Idræt, SDU 
Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen

Videregående uddannelser

Studieretningen opfylder de specifikke adgangskrav på alle mellemlange videregående uddannelser. Den opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser. Vælger du matematik A er der adgang til fx medicin med alle vores naturvidenskabelige studieretninger. Dog er der på enkelte uddannelser krav om fysik eller kemi på A-niveau. 

1981

Grundlagt

47

Lærere

26

Klasser

500

Elever

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen