Kontakt Vejen Gymnasium & HF

Info til nye elever på Vejen gymnasium og hf

Velkommen til nye elever

  • Første skoledag er mandag den 12. august, hvor du skal møde i Centralrummet kl. 7.55. På første skoledag vil du også møde dine nye klassekammerater, ligesom din kontaktlærer/klasselærer på første skoledag vil give praktisk information om indholdet i de første uger på Vejen Gymnasium og HF. Vi kan desværre ikke sende klasselister før første skoledag.
  • Optagelsesbrev sendes til din e-Boks
  • Det er stadig muligt at søge optagelse ved direkte henvendelse til gymnasiet. 
  • HUSK også muligheden for at kombinere sport og ungdomsuddannelse gennem sportscampus: http://www.campusvejen.dk/da/sportscampus/ 

 

Forældremøder:

- Vi afholder forældremøde for 1. HF tirsdag d. 10. september klokken 19.00, og forældremøde for 1.g torsdag d. 28. november klokken 19.00

 

Ringetider:

Skolens ringetider er i videst muligt omfang afstemt med bus- og togtider til og fra Vejen. 

1. modul    7.55 -  9.00

2. modul    9.10 - 10.15

3. modul  10.25 - 11.30

4. modul  11.50 - 12.55

5. modul  13.05 - 14.10

6. modul  14.20 - 15.20 (studiecafé eller undervisning)

   

Bus- og togkort

Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat til et bus- eller togkort. Det kaldes et Ungdomskort og koster ca 375 kr. om måneden

Du kan søge om det på www.ungdomskort.dk. Du skal bruge Nem-Id ved bestilling af Ungdomskortet

Hvis du ikke har et Nem-Id, så bestil det allerede nu. Bemærk, at ungdomskortet først kan søges fra 1. juli.

Du finder mere info ungdomskortet her.

Flekspendler: Vejen Kommune har iværksat et forsøg om FleksPendler

SU:

Du skal være fyldt 18 år for at kunne få SU til en ungdomsuddannelse. Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. 

Du kan søge om SU via www.su.dk fra 1. juli.

 

PC'er på gymnasiet

Vi anbefaler ikke en bestemt type pc på gymnasiet, men da PC'en er et vigtigt arbejdsredskab, er der to ting, du bør være opmærksom på:

- Nogle modeller som (f.eks. Crome Book eller lignende) har ikke lagerplads og kan derfor ikke køre alle gymnasiets programmer. Vi anbefaler mindst: 

  • 4 GB ram
  • 120 GB harddisk
  • WIFI + bluetooth
  • Intel i3 processor
  • 8 timers batteridrift

- Modeller med styresystemet ChromeOS, iOS, OS X, MacOS giver problemer med enkelte programmer og hardware.

Vi stiller dog IT-support til rådighed, og langt de fleste problemer kan afhjælpes.

 

Intro:

Fælles introtur for 1.g, Stx 2019 ligger onsdag d. 21.8. til torsdag d. 22.8. (pris 300,-)

Københavnertur for 1.hf 2019 ligger fra mandag d. 16.9. til onsdag d. 18.9. (pris 600,-)

Vi holder introfest for alle nye elever fredag d. 23.8. 2019.

 

 

 

Top