Gå til indhold
Grafisk element uden betydning for indholdet

Støtteforeningens formål og opgaver

Støtteforeningens formål er at hjælpe skolen med opgaver, hvor offentlige midler ikke rækker og som ligger ud over den daglige drift. Foruden økonomisk hjælp bidrager Støtteforeningen ved sine aktiviteter til skolens sociale og kulturelle liv.

Støtteforeningens indtægter kommer fra medlemskaber og indtjening ved forældrehjælp til den årlige gallafest i Vejen Idrætscenter.

Støtteforeningen formidler, blandt interesserede forældre, ”bartendere” til skolens elevfester. Det er en god og anderledes måde at komme i kontakt med skolen og eleverne.

Støtte til elever på studietur

Hvert år gives der støtte til elever, som har vanskeligt ved at få råd til studierejsen. Støttebeløbet afgøres individuelt og efter ansøgning. Forud for tilmelding til rejsen orienteres der i klasserne om støttemuligheder og ansøgningsfrister. Ansøgningsprocessen vil være afsluttet inden endelig og bindende tilmelding til rejsen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på kontoret.

Kontaktinformation

Reg. nr. 3737
Kontonummer 4674523092

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen