Gå til indhold
Grafisk element uden betydning for indholdet

Strategi for Vejen Gymnasium og HF

 

Inkluderende studiemiljø

Vi har på Vejen Gymnasium og HF et inkluderende studiemiljø med plads til alle og en hverdag, som krydres af mange forskellige fede sociale arrangementer for alle eleverne. Det er sådan, vores skoleliv skal være. Det skal være muligt at få hjælp til at mestre hverdagens udfordringer som studerende, men hverdagen skal også brydes af mange forskellige typer af sociale arrangementer, som passer til mange forskellige typer af elever.

 

Vi dyrker og styrker elevindflydelse

Elevindflydelsen er en vigtig værdi på skolen. Som elev har man for eksempel gennem elevrådet og andre udvalg stor mulighed for at være med til at påvirke skolens daglige liv og de store beslutninger. Men man kan også simpelthen komme forbi kontoret til en snak – større er vi ikke. Denne elevindflydelse dyrkes og styrkes på Vejen Gymnasium og HF.

 

Høj faglighed

Underviserne lægger et stort arbejde i, at hver enkelt elev skal opleve den højst mulige faglighed i undervisningen. Det forbereder vores elever på studielivet efter gymnasiet, og det åbner dørene for de drømme, vores elever har om uddannelse og karriere efter gymnasiet. Det er vigtigt for os at være en del af et større og attraktivt studiemiljø og uddannelsestilbud til de unge i Vejen Kommune. Derfor skal vi naturligvis samarbejde med de lokale grundskoler og uddannelsesinstitutioner på mange områder, herunder brobygning mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. Derfor er det også vigtigt for os som skole at være en god arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

 

Studentereksamen med internationalt udblik

Vejen Gymnasium og HF har flere samarbejdsskoler, primært i Europa, men vores internationale linje åbner også op for muligheden for udveksling med en skole i Ægypten. Vores mål er, at en stor del af skolens elever er involveret i samarbejdet med vores udvekslingsskoler på forskellige tidspunkter i løbet af deres tid hos os. Vi er både interesserede i at opretholde vores etablerede internationale samarbejder og i at skabe nye internationale kontakter.

 

 

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen