Gå til indhold
Grafisk element uden betydning for indholdet

Strategi for Vejen Gymnasium og HF

Vision

Vejen Gymnasium & HF skal være den foretrukne gymnasiale skole for unge i Vejen Kommune. Vi skal til stadighed drive en moderne og bæredygtig skole, hvor den enkelte elev får det bedst mulige afsæt for at udvikle sine faglige og personlige kompetencer.

Mission

Vi leverer undervisning af en høj kvalitet i et inspirerende læringsmiljø, der engagerer eleverne, giver dem et internationalt udblik og motiverer dem til at videreuddanne sig. Med fokus på elevernes trivsel og et stærkt fællesskab på skolen, skaber vi et inkluderende studiemiljø og hylder elevindflydelse.

Strategiske mål

  1. Sikre en bæredygtig skole
  2. Skabe og vedligeholde et stærkt brand og en stærk identitet.
  3. Udbyde studieretninger og fagpakker, der giver eleverne de fag og niveauer, der åbner døre til fremtiden.
  4. Rekruttering af nye elever via elevinvolvering, brobygning og samarbejde med alle grundskoler i kommunen.
  5. Fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

 

Vores fire fokusområder for skolens kultur

Vejen Gymnasium og HF er et gymnasium for alle og det skal være en god oplevelse at studere og undervise på skolen. Vi fokuserer på den enkeltes læring og trivsel, samtidig med at vi hylder fællesskab, elevindflydelse og et internationalt udblik. Dette er med til at skabe optimale rammer for en god gymnasietid med en inspirerende og spændende undervisning samt et fantastisk socialt sammenhold.

1. Inkluderende studiemiljø

Vi har på Vejen Gymnasium og HF et inkluderende studiemiljø med plads til alle Det skal være muligt at få hjælp til at mestre hverdagens udfordringer som studerende, men hverdagen skal også krydres med sociale arrangementer, der passer til forskellige typer af elever.

2. Vi dyrker og styrker elevindflydelse

Elevindflydelsen er en vigtig værdi på skolen. Som elev har man for eksempel gennem elevrådet og andre udvalg stor mulighed for at være med til at påvirke skolens daglige liv og de store beslutninger. Men man er også altid velkommen til at komme forbi kontoret til en snak – større er vi ikke. Denne elevindflydelse dyrkes og styrkes på Vejen Gymnasium og HF.

 3. Høj faglighed

Underviserne lægger et stort arbejde i, at hver enkelt elev skal opleve den højst mulige faglighed i en varieret undervisning. Det forbereder vores elever på studielivet efter gymnasiet, og åbner dørene for de drømme, vores elever har om uddannelse og karriere efter gymnasiet. For at sikre den høje faglighed, har vi stor fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder medarbejdere.

Det er vigtigt for os at være en del af et større og attraktivt studiemiljø og uddannelsestilbud til de unge i Vejen Kommune. Derfor samarbejder vi med de lokale grundskoler og uddannelsesinstitutioner på mange områder, herunder brobygning mellem grundskoler og ungdomsuddannelser.

 4. Studentereksamen med internationalt udblik

Vejen Gymnasium og HF har flere samarbejdsskoler, primært i Europa, men vores internationale linje åbner også op for muligheden for udveksling med en skole i Ægypten. Vores mål er, at en stor del af skolens elever er involveret i samarbejdet med vores udvekslingsskoler på forskellige tidspunkter i løbet af deres tid hos os. Vi lægger stor vægt på at opretholde vores etablerede internationale samarbejder og at skabe nye internationale kontakter.

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen