Gå til indhold
Grafisk element uden betydning for indholdet

Hvorfor en sproglig studieretning

Er du glad for sprog og interesseret i andre landes kultur, skal du vælge en sproglig studieretning. Med den får du en studentereksamen med fokus på sprogkundskaber og kulturforståelse, der sætter dig i stand til at kommunikere i en global verden.

Det særlige ved de sproglige studieretninger er at du har 3 fremmedsprog.

STX student får hue

Sprogkundskaber

Formålet med de sproglige studieretninger er, at du får sprogkundskaber, der sætter dig i stand til at kommunikere i en global verden.

Vi tilbyder to sproglige studieretninger.

Med studieretningsfagene engelsk A og spansk A kommer du til at beherske to verdenssprog, der til sammen dækker meget store dele af verden.

Ud over de to sprog har du tillige enten fransk begynder på A-niveau eller tysk forsætter på B-niveau.

Kulturforståelse

Et andet formål med de sproglige studieretninger er, at du lærer at forstå andre landes kulturer. Du får interkulturelle kompetencer og bliver i stand til at begå dig i en globaliseret verden.

 

Studierejser

Studierejser betaler eleverne selv. Hvis man skal rejse til udlandet i 2g vil det være nødvendigt, at I begynder at spare op på personlig konto med det samme. Studieretningsklassen kan også lave aktiviteter for at tjene penge. Kun fantasien sætter grænser.

Herudover kan det komme på tale, at elever på studieretningen, der har fransk A-niveau, kan rejse til Metz i 2g eller 3g. Vi har nemlig udvekslingsforbindelser med en skole her. Det vil øge udgifterne for disse elever yderligere.

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen

Videregående uddannelser

Studieretningen opfylder de specifikke adgangskrav på størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser. På de lange videregående uddannelser opfylder den adgangskravene på de fleste fag indenfor humaniora, mens den med matematik B (evt. som valgfag) også opfylder kravene på samfundsvidenskaberne. Den kvalificerer ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m. Afprøv gerne Adgangsnøglen på ug.dk. Se mere om adgangskrav til erhvervakademier og professionsbachelorer samt bacheloruddannelser (universiteterne) ved at klikke på de to link.

1981

Grundlagt

47

Lærere

26

Klasser

500

Elever

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen