Gå til indhold
Grafisk element uden betydning for indholdet

I begyndelsen af gymnasieforløbet gennemfører læsevejlederen en læsescreening, som analyseres og gives tilbage til eleverne. Eleverne får herigennem kendskab til deres læsehastighed, læseforståelse, ordforråd, stavevanskeligheder m.m., og elever med svære problemer tilbydes ekstra hjælp af skolens læsevejleder.

  • Læsevejlederen tilbyder korte intensive kurser til elever, der har problemer med læsning og/eller stavning. Nogle elever læser så langsomt, at det er et problem at nå lektierne i hverdagen. Læsevejlederen hjælper med læsestrategier og læsetræning. Tilsvarende tilbydes intensiv undervisning til elever, der har problemer med stavning og med at udtrykke sig korrekt skriftligt. 
  • Læsevejlederen kan desuden henvise til studievejlederen om at ansøge om it rygsæk til elever, der skønnes at kunne have nytte af it støtteprogrammer til både læsning og stavning (it rygsækken indeholder en pc med relevante programmer og en scanner). I forlængelse heraf vejledes i brug af pc'ens programmer. 
  • Læsevejlederen hjælper elever med læse/staveproblemer med at søge om forlænget forberedelsestid til eksamener. Læsevejledningen er et tilbud og dermed frivilligt. Undervisningen er som regel individuel og foregår som regel uden for skoletid - evt. i mellemtimer - efter aftale mellem elev og læsevejleder. 

Træffetid

Læsevejlederen træffes efter aftale på Lectio.

Dette er et grafik element med ingen indflydelse på opsætningen