Kontakt Vejen Gymnasium & HF

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Disse studieretninger er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold i en stadig mere globaliseret og medialiseret verden.

 

Forståelse af samfundsmæssige sammenhænge

Du vil få en forståelse af centrale samfundsmæssige sammenhænge. Du vil komme til at arbejde med mange forskellige spændende og aktuelle projekter, som f.eks. Kinas stigende indflydelse i verden, Den økonomiske krise i Europa og konsekvenserne for Danmark, Sociale forskelle i USA.

 

Teorier og undersøgelser

Du kommer til at sammenligne og diskutere sociale, politiske og økonomiske forhold i forskellige lande og lave dine egne undersøgelser, og du vil blive i stand til selvstændigt at anvende teorier og metoder inden for økonomi, politologi, sociologi og international politik.

 

Engelsk og matematik

​I engelsk kommer du til at arbejde med det engelske sprogs mange facetter. Du kommer til at arbejde med litteratur og flere andre typer tekster, og beskæftige dig med sproglige, litterære, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger.

Matematik vil i studieretningen bl.a. understøtte arbejdet med tal i andre fag, først og fremmest i samfundsfag. Matematik gør det muligt, dels at forstå og arbejde mere konkret med økonomiske modeller og statistikker, dels at blive i stand til kritisk at kunne vurdere bl.a. mediernes brug – og misbrug – af tal og statistisk materiale, som f.eks. arbejdsløshedstallene.

Læs mere på ministeriets hjemmeside om samfundsfag A, samfundsfag B, engelsk A, engelsk B, matematik A, matematik B.

 

Ud af huset

Arbejdet på studieretningen vil desuden være præget af mange ud-af-huset aktiviteter: Ekskursion til København i 2.g og til et andet land i 3.g, besøg på forskellige institutioner og egne undersøgelser. Du vil opleve gæstelærere i form af politikere, eksperter m.m. I valgår vil det selvfølgelig give anledning til flere spændende aktiviteter: vælgermøder, opinionsundersøgelser o.s.v. 

 

Videregående uddannelser

Studieretningen opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange videregående uddannelser. Den opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser; især indenfor humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne. Den kvalificerer ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin mm.
Afprøv evt. Adgangsnøglen på ug.dkSe mere om adgangskrav til erhvervakademier og professionsbachelorer samt bacheloruddannelser (universiteterne) ved at klikke på de to link.

Hvad siger eleverne:

Hvis du er interesseret i f.eks international politik, engelsk-sprogede landes kultur og opstilling af matematiske modeller, så er SA-EN-Ma linjen lige noget for dig! Der er et godt sammenspil imellem fagene, hvor vi bl.a kommer på en ekskursion til København, hvor studieretningsfagene er i centrum. I både samfundsfag og engelsk fokuseres der på det senmoderne samfund og globaliseringen, hvilket underbygges af modeller og statistikker fra matematik-faget. Det giver en form for helhed, og det er super godt.

Christian Kjær 3.f 2012/13


Vil du gerne være en aktiv borger? Vil du gerne have en bedre forståelse af det du ser i TV? Og vil du gerne kunne jorde din onkel til den årlige familie fest med samfundsfaglige teorier og problemstillinger? At være samfundsfaglig studerende giver dig nemlig fordel i flere sammenhænge. I undervisningen dykker vi ned under overfladen på aktuelle emner, som bl.a. har givet os en større forståelse af økonomi, konflikter, politik og krig, hvilket vi dagligt støder på i medierne, men også kan bruge på tværs af fagene.

Emilia 3.e 2012/2013

Top