Studievejledning

Vi er to studievejledere på VG og vores opgaver er:
  • Personlig rådgivning om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige problemer. 
  • At medvirke til at planlægge sygeundervisning ved langvarig sygdom (sygdom ud over tre uger). 
  • At orientere om regler for fravær og studieaktivitet og følge op på skriftligt/fysisk fravær 
  • At orientere om studieretninger og valgfag 
  • At rådgive elever/kursister, der afbryder uddannelsesforløbet i utide.

Hver klasse i gymnasiet og hf har tilknyttet en primær vejleder, som har til opgave at hjælpe eleverne/kursisterne både kollektivt og individuelt i hele uddannelsesperioden.

Se vores træffetider på Studievejledningens skema.
 
Inge Simonsen og Frank Søndergaard.
 
Top